کود NPKدار با پایه سیلیکاته طبیعی

به مشگین تجارت پویا خوش آمدید!

کود مشگین دشت نکیسا

فواید استفاده از کود معدنی مشگین دشت بعنوان کود با پایه اورگانیک

خاکستر و پوکه آتشفشانی مشگین دشت از نظر خصوصیات خاک از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا توسط کانی‌های سیلیکات کنترل می‌شود. مواد معدنی مشگین دشت دارای کانی‌های سیلیکاتی مانند فلدسپات پتاسیم، میکا، آلبیت، آمفیبول، کوارتز و ایلیت می‌باشد. ظرفیت تبادل کاتیونی خاک‌های کم حاصلخیز و نابارور ممکن است با استفاده از خاکسترهای آتشفشانی افزایش یابد. ظرفیت تبادل کاتیونی خاک‌های با حاصلخیزی کم و نابارور با استفاده از خاکسترها و پومیس آتشفشانی افزایش می‌یابد. به‌علاوه، سنگ‌های آتشفشانی و پومیس مشگین دشت به دلیل سرعت نسبتاً آرام رهاسازی مواد مغذی موجود، می‌تواند به عنوان منبع حاصلخیزی خاک در نظر گرفته شود.

اراضی کشاورزی با حاصلخیزی بالا معمولاً در خاک‌های مناطق آتشفشانی جوان با سنگ بسترهای گدازه‌ای، پومیسی و خاکستر قرار دارند. خاک آتشفشانی بسیار حاصلخیز است زیرا هم از پوکه آتشفشانی و هم از خاکستر آتشفشانی مشتق شده است، که هر دو غنی از مواد مغذی کلیدی مانند آهن، کلسیم، منیزیم، پتاسیم، فسفر، روی، مس، بور، سیلسیم قابل جذب و بسیاری از عناصر کمیاب دیگر هستند، ترکیبی غنی از مواد مغذی که می‌تواند به عنوان محرک رشد گیاهان عمل کند. همچنین پومیس‌ها و خاکسترهای آتشفشانی سبب افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک می‌شوند. علاوه بر این، مواد پومیسی و خاکستر آتشفشانی در کشاورزی بدون اثرات خطرناک زیست محیطی ارزش زراعی بالایی دارند. همچنین پوکه و خاکستر آتشفشانی ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، مواد پوکه و خاکستر آتشفشانی دارای ارزش زراعی بالایی در کشاورزی بدون اثرات خطرناک زیست محیطی هستند.

تأثیر ماده معدنی مشگین دشت بر حاصلخیزی خاک‌ کشاورزی و گل و گیاه

خاک خوب برای کشاورزی و باغبانی و گل و گیاه نیاز به آب کافی و ذخیره مواد مغذی دارد. خاک زراعی باید تراکم کم داشته باشد تا امکان تبادل آسان گازها فراهم شود. ریشه گیاهان نیاز به انتقال مداوم دی اکسید کربن و اکسیژن به سطح و از سطح به درون خاک دارند. خاکستر آتشفشانی و پوکه معدنی به دلیل متخلخل بودن باعث بهبود کیفیت خاک‌ها می‌شود. آب و گازها می‌توانند به راحتی از طریق منافذ منتقل شوند و مواد مغذی را در منافذ ماکروسکوپی و میکروسکوپی مواد معدنی خاکستری آتشفشانی و پومیسی ذخیره کنند. چون ذرات خاکستر و پوکه غیر آلی هستند بنابراین هم تجزیه نمی‌شوند و هم کمتر متراکم می‌شوند. خاکستر آتشفشانی و پومیس را می‌توان با خیال راحت برای افزایش حاصلخیزی و بهبود خواص خاک به عنوان تهویه کننده خاک استفاده کرد.

همچنین بهره وری خاک با استفاده از خاکستر آتشفشانی و پومیس تکمیل می‌شود. در خاکستر آتشفشانی و پوکه مش دشت با ترکیب سنگ‌های ریولیتی و ریوداسیتی درصد وزنی SiO2 از 05/66 تا 11/69 تغیییر می کند. سیلیس (Si) اثرات مفید قابل توجهی بر رشد و عملکرد گیاهان، به ویژه آن‌هایی که تحت محیط های استرس‌زا هستند، دارد. این عنصر مقاومت گیاه را در برابر بیماری‌های قارچی و باکتریایی و آسیب آفات حشرات افزایش می‌دهد. رطوبت خاک با افزودن خاکستر آتشفشانی و پوکه به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. خاکستر آتشفشانی و پوکه را می‌توان به طور ایمن برای افزایش حاصلخیزی خاک استفاده کرد و همچنین به عنوان تهویه کننده خاک نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ترکیب اصلی ماده معدنی مشگین دشت

بافت پومیس و خاکستر آتشفشانی از نوع لوم با چگالی ظاهری 33/1 گرم بر سانتی متر مکعب در نظر گرفته می‌شود. خاکستر آتشفشانی و پومپومیسمشگین دشت به عنوان نگهدارنده رطوبت خاک (تهویه کننده خاک آبدوست) قابل استفاده است. هدایت الکتریکی (EC= 168/0 dS/m) نشان دهنده تمرکز بالای کاتیون¬های اساسی در ماده معدنی است.

بخش‌های ریز خاکستر آتشفشانی (رس و سیلت) ارتباط نزدیکی با خواص تبادل یونی خاک دارد. داده‌های جدول زیر غلظت عناصر را در خاکستر آتشفشانی و پوکه مشگین دشت نشان می‌دهد.

چون کانی‌های تشکیل دهنده خاکستر آتشفشانی و پوکه مشگین دشت سیلیکات‌ها هستند بنابراین عناصر اصلی سیلیس و آلومینیم غلظت بالایی را دارند. چون خاکستر آتشفشانی و پوکه مشگین دشت از کانی‌های سیلیکات آلومینیوم تشکیل شده‌اند، اجزای عناصر اصلی آن نیز سیلیس و آلومینیم است.

غلظت کاتیون‌هایی مانند پتاسیم، سدیم، کلسیم و منیزیم و ... در خاکستر آتشفشانی و پوکه مشگین دشت بالا است. می‌توان با افزودن خاکستر آتشفشانی بر خاک‌ها نقص کمبود کاتیون‌ها را برطرف کرد.